Aarhus Universitets segl

Har I planer om vækst?

En akademiker kan bidrage til nye perspektiver og udvikling i jeres virksomhed

Akademikere fra Arts på Aarhus Universitet er i stand til at udvikle løsninger med afsæt i menneskelig adfærd, behov, værdier, normer og etik. Arts-kandidater medtænker den menneskelige faktor, eksempelvis når der skal skabes stærkere institutioner og mere omstillingsparate virksomheder eller alternative modeller for vækst.

Akademikere fra Arts - de humanistiske, teologiske og pædagogiske uddannelser på Aarhus Universitet - kan bidrage til en lang række opgaver og kan løse udfordringer inden for eksempelvis internationalisering, digitalisering, sundheds- og velfærdsløsninger samt informations- og kommunikationsteknologi.

"Det at have Andreas, som kommer med andre kompetencer, giver os helt nye muligheder som virksomhed. Hvis vi kan sælge én 3D printer om ugen, så kan salget faktisk betale Andreas' ansættelse hos os, så han faktisk har skabt et job for sig selv. Vi ville ikke have haft kompetencerne eller mulighederne for at lave en god webshop uden ham."

- Lasse Nitschke, ejer af Nilas3D

"Vi står overfor lancering af en række nye produkter, men er i tvivl om, hvordan markedet og målgrupperne ser ud. Så det er en kæmpe hjælp for os at kunne få en højtuddannet medarbejder til at arbejde med netop den opgave i en periode. Den faglige og helt nye viden, som Christine kommer med, vil helt klart løfte vores beslutningsgrundlag til et højere fagligt niveau."

- Mette Vernegaard, ejer af Derma Space

"Først og fremmest kan akademikere arbejde selvstændigt og er gode til lynhurtigt at sætte sig ind i tingene og handle derudfra. Og her er Mathias ingen undtagelse. Man har også kunnet mærke, at det har været vigtigt for ham at sætte et positivt aftryk, og det er lykkedes. Jeg spurgte ham på førstedagen ‘med det, du har set, hvad kan vi så gøre bedre?’, hvilket han straks havde gode bud på."

- John Stecher Christensen, ejer af Weldadvice

Hvem kan vækste med akademisk arbejdskraft?

Det kan alle små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale og –ambitioner, men som mangler tid eller kompetencer for at indfri potentialet. Det kan være inden for følgende vækstbehov:

  • Virksomheder, som påtænker at vækste i udlandet og har brug for kandidater med kompetencer inden for sprog, kultur og historie, der kan begå sig i en globaliseret verden.

  • Virksomheder, som har brug for at innovere forretningen på baggrund af generelle humanistiske kompetencer inden for kommunikation, analyse, formidling, undervisning, kultur og målgruppeforståelse.

  • Virksomheder, som vil sætte større fokus på HR, CSR, etik, bæredygtighed eller andre områder der kan løfte virksomhedens profil.

  • Virksomheder, som ønsker at udvikle samspillet mellem medier, IT og digitale løsninger.

Derma Space ansatte en humanist til at lave en undersøgelse af det svenske marked
Event Park Danmark anbefaler alle mindre virksomheder at få en humanist ind
Event Park Danmarks humanist har udviklet virksomhedens kommunikation