Aarhus Universitets segl

Om Akademiker i Erhvervslivet

Materialet på denne hjemmeside er kommet til i forbindelse med projektet 'Akademiker i Erhvervslivet', der løb fra sommeren 2019 til udgangen af 2021.

I samarbejde med 6 midt- og vestjyske erhvervsråd startede Arts projektet med henblik på at bidrage til ny viden, udvikling og vækst hos de deltagende små og mellemstore virksomheder.

Idéen bag projektet var at få bragt Arts-kandidaters kompetencer i spil i små og mellemstore virksomheder i regionen, så:

  • Flere virksomheder stifter bekendtskab med Arts-kandidater.

  • Virksomhedernes konkurrenceevne og innovationskapacitet øges.

  • Beskæftigelsen øges blandt dimittender fra Arts.

Med støtte fra EU’s Socialfond gav projektet virksomheder mulighed for at få en akademiker ud i en projektansættelse i tre måneder, hvor vedkommende var ansat i projektet på Arts, men fungerede som medarbejder i virksomhederne. Derudover kunne de deltagende virksomheder stille en case til rådighed i profilfaget “Humanistisk Innovation” og indgå specialesamarbejde med Arts-studerende.

Projektet havde fokus på at bidrage til at realisere de deltagende virksomheders vækstpotentiale og vækstambitioner inden for områder, hvor de inden projektstart manglede kompetencer. Vækstpotentialet kunne være inden for internationalisering, digitalisering, sundheds- og velfærdsløsninger samt informations- og kommunikationsteknologi. Derudover ville projektet gerne styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, erhvervsråd og universitetet.

 I alt deltog 54 små og mellemstore virksomheder i projektet og fik glæde af humanistisk arbejdskraft.


Samarbejdspartnere