FOR VIRKSOMHEDER


’Akademiker i erhvervslivet’ giver din virksomhed mulighed for at få glæde af kandidater fra Aarhus Universitet, både inden de afslutter studierne og i tre måneder som nyuddannede – I skal blot være klar til at byde en ny kollega velkommen.

FOR STUDERENDE


Som nyuddannet kandidat fra Arts giver 'Akademiker i Erhvervslivet' dig mulighed for at komme ud og gøre en forskel i en lille eller mellemstor midtjysk virksomhed. Du kan også allerede under studierne samarbejde med en af de deltagende virksomheder gennem profilfag og specialesamarbejde.